2013-02-16 21:27:03
Note to self: Więc Twój mutt ześwirował...

... i z dnia na dzień zaczął zawieszać się przy wysyłaniu maili? Sprawdź uprawnienia do swojej skrzynki na maile wychodzące.

Przez chwilę myślałem, że winowającą była wymiana Sendmaila na Postfixa, ale odpowiednie binarki były gdzie być powinny i nawet reagowały poprawnie, więc to nie to. Po pół godzinie wkurzyłem się, i sięgnąłem po strace. Output trochę mnie zdziwił:

[root@fury branch]# strace -p 4272
Process 4272 attached - interrupt to quit
select(1, [0], NULL, NULL, {542, 295389}) = 1 (in [0], left {538, 890983})
gettimeofday({1361045747, 439410}, NULL) = 0
read(0, "y", 1)             = 1
rt_sigaction(SIGINT, {0x80b5450, [], SA_RESTART}, NULL, 8) = 0
write(1, "33[34h33[?25h", 11)     = 11
stat64("/tmp/muttcDJeLk", {st_mode=S_IFREG|0600, st_size=14, ...}) = 0
write(1, "
33[62B33[0;1m1733[36mSending messag"..., 45) = 45
time(NULL)               = 1361045747
time(NULL)               = 1361045747
stat64("/home/branch/sent", {st_mode=S_IFREG|0600, st_size=1572, ...}) = 0
stat64("/home/branch/sent", {st_mode=S_IFREG|0600, st_size=1572, ...}) = 0
open("/home/branch/sent", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = -1 EACCES (Permission denied)
write(1, "33[?25l", 6)         = 6
stat64("/tmp/muttcDJeLk", {st_mode=S_IFREG|0600, st_size=14, ...}) = 0
write(1, "33[13;207H", 9)       = 9
rt_sigaction(SIGINT, {0x80b5450, [], 0}, NULL, 8) = 0
gettimeofday({1361045747, 440253}, NULL) = 0
select(1, [0], NULL, NULL, {600, 0}^C 
Process 4272 detached

I rzeczywiście, ownerem skrzynki "sent" był root. chmod + chgrp i wszystko pięknie hula nawet na Postfiksie. ;-)


Może Cię zainteresować...

Link | Komentarzy: 6 | Linux, Tech
Pokazuj komentarze.
Powered by:
Hellcore Mailer - polski program pocztowyOpera Web BrowserFreeBSD - The Power to Serve!Slackware
RSSy:
Sidekick:
Projekty:
O autorze:
Zobacz:
Kategorie:
Archiwum:
Szukaj: