2008-05-12 14:39:10
Nowa wersja HCMa

No to jest. Po pomyślnym przejściu około 40-tu możliwych konfiguracji dwóch folderów, wydaje się że teraz jest już dobrze. Co dalej? Likwidowanie bugów, pisanie kodu importującego maile i książki adresowe z innych programów oraz obsługującego zewnętrzny edytor ... I "let's smoke this shit!". Skrzydełka na plecy, puklerz w jedną łapkę, machadełko w drugą, i "HURRRAAA!!!" - staropolskim zwyczajem ;-) Swoją drogą, to muszę częściej wypuszczać te buildy. Sortowanie changeloga zajęło mi kilka minut.

Niezorientowanych w temacie zapraszam tutaj, reszta może od razu ciągnąć stąd: http://www.brist.pl/~branch/hcmbeta_12052008.7z (1126kB).

Poprawione błędy:

 • Funkcja przechodzenia do równoległego wątku wyżej zwracała błędną informację o braku równoległych wątków, gdy aktywny był pierwszy wątek w danym wątku.
 • Makro $my_ip; najczęściej zwracało nazwę komputera zamiast jego IP.
 • Zlikwidowanych kilka małych wycieków pamięci w kodzie obsługującym błędy w eksporterze wiadomości do archiwum tekstowego.
 • Nie można było oglądać załączonych do własnych wiadomości plików .html, .rtf i .txt.
 • Zastosowanie symboli spoza zestawu US-ASCII (7bit) w wyrażeniach regularnych powodowało błędy "Invalid UTF-8 string".
 • W testerze wyrażeń regularnych nie można było wprowadzać ciągów zawierających znaki spoza zestawu ASCII (w przeciwnym razie generowany był błąd "Invalid UTF-8 string").
 • Dołączona nowa wersja biblioteki PCRE (7.6). Likwiduje kilka luk bezpieczeństwa.
 • Zaktualizowana biblioteka BZIP2 do wersji 1.0.5. Likwiduje tę lukę bezpieczeństwa: https://www.cert.fi/haavoittuvuudet/joint-advisory-archive-formats.html
 • Poprawione wsparcie dla wiadomości z brakiem deklaracji kodowania znaków.
 • Dekoder UTF8 wyłapuje znacznie więcej nieprawidłowych form.
 • Content-type wychodzących załączników był nieprawidłowy.
 • Po operacji (de)kompresji bądź (de)szyfrowania folderu, porządek wiadomości na liście był nieprawidłowy.
 • Kodowania Windows-1250 do 1258 nie były rozpoznawane.
 • Poprawione błędy w kodzie szyfrująco-kompresującym, powodujące niszczenie wiadomości.
 • Tekst Unicode wklejany do pola wprowadzania adresu w edytorze wiadomości był zamieniany na pytajniki.
 • Do podręcznej listy można wklejać tekst Unicode.
 • Dymki podpowiedzi wyświetlają teraz znaki Unicode.
 • Zlikwidowany potencjalny problem z wysypywaniem się programu w jakiś czas po operacji wyszukiwania, gdy wyświetlono jedną lub więcej wiadomości z folderu w którym program w tym samym momencie dokonywał przeszukiwania, a następnie opuszczono przeszukiwany folder.
 • Funkcja plonkowania nie sprawdzała obecności filtra usuwającego wiadomości od wskazanego odbiorcy w filtrach lokalnych.
 • Jeśli znaleziono filtr usuwający wiadomości od wskazanego odbiorcy lub zaniechano plonkowania, miał miejsce mały wyciek pamięci.
 • Funkcja szyfrowania (ROT-13) powodowała popsucie tekstu Unicode.
 • Funkcje wklejania jako cytat oraz jako verbatim nie działały prawidłowo z tekstem Unicode.
 • Prawoklik na wyrazie, którego nie ma w słowniku Aspella, powodował błąd List index out of bounds.
 • Zlikwidowany problem z wyskakującym podczas pisania błędem Access Violation.
 • Funkcja sprawdzania pisowni nie działała prawidłowo z tekstem Unicode.
 • Dwukrotne kliknięcie na pustym (o długości 0 bajtów) załączniku powodowało wyrzucenie błędu dzielenia przez zero.
 • Zlikwidowane problemy z tekstem ukrytym (otoczonym spolier-markami): przy włączonym ukrywaniu tekstu ukrytego, wyświetlanie tekstu po nim występującym innym kolorem niż prawidłowy, przy wyłączonym - wstawiania znaków łamania linii w miejscu spoiler marków w oknie podglądu wiadomości i edytorze wiadomości.
 • Funkcja justowania tekstu nie działała prawidłowo dla tekstu Unicode (zamieniała na pytajniki), ponadto odstęp między przedostatnim a ostatnim wyrazem w wierszu był za duży.
 • Problemy podczas tworzenia tymczasowego pliku na pobrane nagłówki wiadomości powoduje wyświetlenie komunikatu błedu. Do tej pory połączenie było zrywane bez komentarza.
 • Zlikwidowany problem z nie działającą pod Win9x funkcją sprawdzania pisowni.
 • Funkcja edycji właściwości załącznika nie działała dla innych poza pierwszym załącznikiem.
 • Pole wprowadzania metki w oknie edycji właściwości załącznika było za wysokie.
 • Zlikwidowany wyciek pamięci pojawiający się po przejściu z zakładki załączonego do wiadomości obrazka na zakładkę załączonego do wiadomości pliku tekstowego/RTF.
 • Zlikwidowany mały wyciek pamięci w kodzie kompaktującym foldery, gdy próbowano skompaktować wsześniej skompaktowany folder, zawierający wyłącznie nagłówki wiadomości.
 • Funkcja kompaktowania folderu w pewnych szczególnych okolicznościach powodowała niszczenie zawartości folderu.
 • Mechanizm automatycznego zwalniania uchwytów do plików folderów nie działał (pliki *.mbf są teraz zablokowane na znacznie krótszy okres czasu).
 • Zlikwidowany problem z nie wyświetlaniem niektórych obrazków w skompresowanych i zaszyfrowanych (jednocześnie) folderach.
 • Zlikwidowany problem z błędami "Nieprawidłowe dojście" podczas niektórych operacji zapisu wiadomości.
 • Zlikwidowany problem z czasami wysypującą się wyszukiwarką wiadomości.
 • W oknie postępu pobierania wiadomości z grup dyskusyjnych, licznik pobranych wiadomości brał pod uwagę tylko jeden wątek. Dodatkowo, drzewo folderów nie było odświeżane.
 • Klikanie w kratki określające, czy wskazane wiadomości należy pobrać i/lub usunąć, nie reagują jeśli dane połączenie jest już zamknięte. Do tej pory wyrzucany był komunikat, że dana wiadomość została już pobrana lub usunięta.
 • Jeśli pobrano raz wskazaną wiadomość i pozostawiono na serwerze, nie można było nic z nią zrobić podczas preselekcji. Dodatkowo, wiadomości już raz pobrane są oznaczane trochę innym kolorem.
 • Zlikwidowane potencjalne problemy z "wiszeniem" połączeń, gdy serwer POP3 zerwie połączenie po udzieleniu negatywnej odpowiedzi (częste przy podaniu nieprawidłowego loginu/hasła).
 • Program już nie wypełnia automatycznie adresów serwerów i loginów w ustawieniach konta, jeśli już coś tam jest wpisane.
 • Zlikwidowanych kilka problemów z preselekcją, w tym zrywanie połączeń po kliknięciu "ściągaj" przy włączonym potoku i wykładaniu się programu przy konkretnych wzorach wyboru pobierania i usuwania wiadomości (podziękowania dla Anoriell za zwrócenie uwagi na ten problem).
 • Zlikwidowany problem z ucinaniem maili, w których używano jakiegokolwiek kodowania 8-miobitowego, a zadeklarowano US-ASCII.
 • Zlikwidowany problem z traktowaniem treści niektórych wiadomości jako ich nagłówek.
 • Zlikwidowany problem z wysypującym się programem, gdy były skonfigurowane czarne listy i próbowano czytnikiem online pobrać nowe nagłówki.

Optymalizacje:

 • Przyspieszone działanie generatora własnego nagłówka w eksporterze wiadomości do archiwum tekstowego.
 • Pliki "RegexEntryHistory.hmc" i "RegexStrsHistory.hmc" zawierające historię wpisanych w oknie testera wyrażeń regularnych łańcuchów zostały zastąpione jednym "RxTestHistory.hmc".
 • Funkcje centrowania, wyrównywania do prawej i justowania działają szybciej.
 • Skrócenie czasu uruchamiania się programu (przyspieszone wczytywanie pliku z grafiką programu).
 • Wyświetlanie obrazków JPEG z przestrzenią barw CMYK wymaga o 1/4 mniej pamięci.
 • Nowy, szybszy i mniej pamięciożerny algorytm resamplujący (skalujący z wygładzaniem) obrazki.
 • Duże obrazki 1, 4 i 8bpp powinny się teraz wyświetlać nieco szybciej.
 • Czyszczenie kodu, inne drobne optymalizacje, likwidacje starych zaszłości.

Nowe funkcje:

 • Zmieniony mechanizm podpowiadania adresów w edytorze wiadomości. Teraz pojawia się lista adresów pasujących do wpisanego już wzorca, z której (klawiaturą bądź myszką) można wybrać właściwy adres.
 • Program zamyka teraz okna wiadomości które będą podlegały obróbce (kompresji, szyfrowaniu, etc).
 • W podglądzie plików txt rozpoznawane są linki.
 • Dodane kompletne wsparcie dla encji HTML oraz tagów A.
 • Możliwe jest zapisanie treści czytanej wiadomości w pliku TXT w formacie ANSI, Unicode oraz UTF-8.
 • W edytorze wiadomości można wkleić treść z pliku txt w formacie ANSI, UTF-8 oraz Unicode (program automatycznie wykrywa właściwy format).
 • Z poziomu edytora, można zapisać wiadomość jako plik tekstowy w formacie Unicode bądź UTF-8.
 • Kopiowanie i wklejanie do pliku dopuszcza możliwość wyprodukowania pliku z kodowaniem Unicode oraz UTF-8.
 • Nowy wygląd okienek porady dnia i ostrzeżeniu o niebezpiecznym załączniku (podziękowania dla Anoriell za ikonki).
 • Dwukrotne kliknięcie w panelu listy załączników powoduje teraz wyświetlenie okna edycji właściwości załącznika, jeśli kliknięto w załączniki, lub okna dodawania załączników jeśli kliknięto pustą przestrzeń panelu.
 • Wprowadzone zmiany do kodu szyfrującego. Stary algorytm jest niekompatybilny z nowym, zatem należy wszelkie zaszyfrowane foldery odszyfrować, dopiero potem dokonać wymiany plików programu i zaszyfrować ponownie.
 • Obrazki TGA znowu wyświetlają się.
 • Wróciło wsparcie dla obrazków PCX.
 • Okienka otwarcia i zapisu plików są kompatybilne z Windows Vista.


Może Cię zainteresować...

Link | HCM
Pokazuj komentarze.
Komentowanie wyłączone dla tego wpisu.
Powered by:
Hellcore Mailer - polski program pocztowyOpera Web BrowserFreeBSD - The Power to Serve!Slackware
RSSy:
Sidekick:
Projekty:
O autorze:
Zobacz:
Kategorie:
Archiwum:
Szukaj: